NORDIC KIWIKund-support: Downloads i pdf-format

Under menyn Råd och Hjälp finns en hel del hjälp. Bruksanvisningar och råd, mm.
Nordic Kiwi AB tar inget ansvar för eventuella fel/skador som kan uppstå.
Det är du som läser som har ansvaret.
Är du osäker ska du söka mer information/råd från annan källa.
Exv. från tillverkaren av utrustning, tillverkaren av materialet osv.

En del av materialet som finns att ladda hem i pdf-format har vi skrivit själva.
Det är vår erfarenhet, våra idéer, vårt eget tycke.
Materialet ska vara till hjälp men ska inte tolkas som hela sanningen. Alltså:
TÄNK SJÄLV


Nordic Kiwi AB
Västeråsen 828
845 72 Oviken© Nordic Kiwi